Unge får stadig mer gjeld

Inkassoselskapenes registre viser at antallet unge med betalingsproblemer har økt med 30% siden 2008. Forbukerminister Audun Lysbakken har bestemt seg for å gjøre noe med dette og har blant annet bestilt en rapport fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) for å kartlegge problemet.

Kredittopplysningsbyrået Expirian har notert 17.500 betalingsanmerkninger på unge mellom 20 og 24 år. Av disse er 4000 registrert uten inntekter. De største gjeldspostene utgår fra kredittkort og forbrukslån.

Rapporten fra SIFO tar for seg forbruksmønsteret til denne gruppen. Den viser at de unge har et aktivt sosialt liv og det ofte utøves på byens utesteder. Det er en forventning om at man deltar på barrunder. Her er det lett å bruke kortet og man kan fort miste kontrollen over forbruket. Og da kan det bli vanskelig å betale tilbake. Av andre ting unge bruker penger på nevnes særlig teknologisk utstyr som ipad, pc og TV. Blant kvinner utgjør klær en stor utgiftspost. Rapporten har også undersøkt de unges kunnskapsnivå om lån, og konkludert med at det er for lavt.

Fire tiltak for å bedre situasjonen

Forbrukerministeren har på en konferanse han innkalte banknæringen, SIFO og forbrukerrådet til, skissert fire tiltak.

For det første følger kredittkortet automatisk med i bankenes studentpakker, uten reservasjonsrett. Dette vil han slutt på. Det er en uakseptabel praksis av bankene å pushe usikret gjeld på de unge, sier han,

Dernest ønsker han å få opprettet et gjeldsregister. Per i dag har ikke långivere noe sted de kan få innsyn i hvor mye gjeld en lånsøker faktisk har. Forslaget om etablering av gjeldsregister har vært drøftet tidligere, men ble skrinlagt blant annet som følge av motstand fra datatilsynet.

Forbrukerminsteren vil for det tredje ha utredet muligheten for innstramming av markedsføring av forbrukslån. Han er særlig betenkt over det som formidles gjennom sosiale medier som Facebook.

Lysbakkens siste tiltak er at de unges kunnskaper om personlig økonomi må økes gjennom obligatorisk undervisning i skoleverket.