Posts tagged "styringsrente"

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Read more…

Skrevet av: admin - 30. august 2012 kl 19:21

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Styringsrenten settes ned 0,25% til 1,5%

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Read more…

n kommentar
Skrevet av: admin - 14. mars 2012 kl 14:13

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Styringsrenten ned 0,50 prosent til 1,75

– Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Read more…

Skrevet av: admin - 14. desember 2011 kl 14:51

Kategori: Renter   Stikkord: , , ,

Hva er styringsrente?

Norges bank er bankenes bank. Bankene setter sine penger inn her. Styringsrenten fastsetter hvilken rente bankene får på sine lån, det bestemmer hvilken rente bankene har råd til å gi sine kunder, forbrukere og bedrifter – på innskudd og lån. Derfor knyttes styringsrenten og bankenes renter tett sammen.

Read more…

Skrevet av: admin - 26. oktober 2011 kl 09:00

Kategori: Renter   Stikkord: ,