Posts tagged "rente"

Styringsrenten settes ned 0,25% til 1,5%

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Read more…

n kommentar
Skrevet av: admin - 14. mars 2012 kl 14:13

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Styringsrenten ned 0,50 prosent til 1,75

– Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Read more…

Skrevet av: admin - 14. desember 2011 kl 14:51

Kategori: Renter   Stikkord: , , ,