Posts tagged "kredittkort med reiseforsikring"

Kredittkort med reiseforsikring

Mange velger å droppe den tradisjonelle reiseforsikringen, for heller å satse på å få eventuelle skader eller tap man måtte bli utsatt for på reisen dekket av forsikringen som finnes innbakt i kredittkortavtalen. Faktum er at hvis man betaler hele eller deler av en reise med et kredittkort, faller dette kjøpet nemlig inn under finansavtalelovens paragraf 54b, som sier at; «Ved forbrukerkredittkjøp kan kjøperen overfor annen kredittyter enn selgeren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot selgeren…»

Dette betyr i praksis at dersom man har betalt en reise med kredittkortet sitt, og flyselskapet går konkurs, får man dekket hjemreisen av utsteder.

Read more…

Skrevet av: admin - 28. juni 2012 kl 10:12

Kategori: Kredittkort   Stikkord: ,