Posts tagged "fastrente"

Stadig fler velger fastrente

Rentenivået har vært lavt lenge. I september nådde det et bunnivå. Dette motiverer svært mange til å velge fastrente på boliglånet. Fokus Bank rapporterte at halvparten av nye låntakere i oktober valgte den faste renten fremfor flytende.

Et fastrentelån, også kalt bundet rente, operer med samme rente i et nærmere avtalt tidsrom. Dette i motsetning til flytende rente som varierer i takt med markedets lånerente.

Read more…

Skrevet av: admin - 4. desember 2011 kl 23:26

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Flytende eller fast rente?

De fleste banker tilbyr å velge mellom fast eller flytende rente. Her er noen av fordelene og ulempene ved de ulike metodene.

Read more…

2 kommentarer
Skrevet av: admin - 23. oktober 2011 kl 22:29

Kategori: Renter   Stikkord: ,