Stadig fler velger fastrente

Rentenivået har vært lavt lenge. I september nådde det et bunnivå. Dette motiverer svært mange til å velge fastrente på boliglånet. Fokus Bank rapporterte at halvparten av nye låntakere i oktober valgte den faste renten fremfor flytende.

Et fastrentelån, også kalt bundet rente, operer med samme rente i et nærmere avtalt tidsrom. Dette i motsetning til flytende rente som varierer i takt med markedets lånerente.

De bankene som har det beste tilbudene ved binding av renten er KLP som tilbyr 3,73% effektiv rente ved en binding på 3 år, 4,04% for 5 år og Sparebank 1 SMN som gir 4,47 ved en bindingstid på 10 år.

Men det er vanskelig å gi konkrete råd med hensyn til om man skal velge fast eller flytende rente ved låneopptak. Å forutse renteutviklingen over så lang periode er ikke mulig. Det man vet med sikkerhet, er at historisk sett har det lønt seg med flytende rente. Men tross alt, renten har sjelden vært så lav som den er i dag. Å mestre det privatøkonomiske budsjettet er enklere med gitte rentekostnader som ikke endrer seg. Man kan også få øke lånesummen når man binder, ettersom banken ved flytende rente vurderer at inntekten din må tåle en mulig renteopppgang på tre prosentpoeng. Dersom det kommer til en løsning på gjeldskrisen i Europa er det sannsynelig at vi må påregne en betydelig renteoppgang her til lands. På den annen side kan den også bli verre eller langvarig. Det kan tvinge Norges bank til å senke styringsrenten ytteligere.

Å vurdere hvilken rentetype man skal velge blir derfor en form for gambling. Man kan si at dersom den personlige økonomien ikke gir rom for spekulasjon, dvs at den ikke kan tåle en vesentlig renteøkning, bør man binde.