Slik får du startlån til kjøp av bolig

Du og kjæresten drømmer om egen leilighet, dere er begge i jobb og kan betjene lån. Men etter at finanstilsynet strammet opp bankene er de blitt meget knepne på å gi lån som utgjør mer enn 80 % av det boligen koster. For å kjøpe en bolig til en total pris av kr 1.500.000,- trenger dere altså ytterligere kr 300.000,- som dere enten må ha på konto eller skaffe til veie på annen måte.

Hvor kan du skaffe egenkapital til kjøp av bolig?

Noen løser dette ved hjelp fra familien eller ved å ta opp forbrukslån. Men visste du at dere kan søke kommunen om lån til toppfinansiering? Kommunale startlån, som ble innført i 2002 er i første omgang beregnet på vanskeligstilte, men kan også benyttes til å hjelpe ungdom i etableringsfasen. Kommunene har selv lånt disse pengene fra Husbanken. Hver enkelt kommune har laget sine egne retningslinjer for behandling av lånesøknader, så praksisen kan variere noe fra sted til sted. Det følgende er imidlertid gjennomgående.

Søknadsskjema kan lastes ned fra husbankens hjemmeside. Utover den dokumentasjon som nevnes i skjemaet, vil kommunen ofte ha en bekreftelse fra den banken som yter grunnfinansieringen og grensene for denne. Det er vanlig at banken din setter en øvre grense også for hvor mye du kan låne totalt andre steder.

Du må så undersøke om tjenesten på ditt hjemsted er lagt til kommunen, eller om de har delegert den til NAV-kontoret. Hvis du sender den til kommunen, skal de etter reglene videreformidle den til riktig instans. Det skader heller ikke hvis du ringer og godsnakker litt med saksbehandlingsansvarlige for startlånene.

Noen begrensninger er det; Boligen du søker lån til å kjøpe skal være av rimelig standard og den må befinne seg i den kommunen du får innvilget startlånet. På den annen side er det ikke noe hinder for at du søker startlån i flere kommuner samtidig.

Og til slutt; den største rosinen i pølsa: hvis du får startlån er dette antakelig billigere enn grunnlånet! For startlån benyttes nemlig husbankrenta med et administrasjonstillegg på 0,25 %. Husbankens flytende rente ligger i skrivende stund på 2,765 % p.a.