Slik får du mer i pensjon

Pensjonssparingen til 930.000 nordmenn blir rammet som følge av lav rente. Om de ikke tar grep, vil de få mindre utbetalt enn ytelsespensjonistene, skriver Dine Penger.

– De aller fleste som har innskuddspensjon vil komme dårligere ut enn dem som har god ytelsespensjon i vente, fordi makssatsene fastsatt av myndighetene er for lave. Avkastningen blir ikke høy nok, sier konserndirektør i DNB Liv, Tom Ratke til avisen. De har tatt frem kalkulatoren og funnet ut at en arbeidstaker som får maksinnskudd og har valgt moderat risiko, kommer til å tape over 20.000,- i forhold til en ytelsespensjonist hvert eneste år, om man skal følge dagens satser.

– For at innskuddspensjonen skal bli et likeverdig alternativ foreslår vi at innskuddssatsene minst dobles, sier Ratke.

Pensjonsekspert Øyvind Røst i Dine Penger anbefaler at man setter all pensjonskapital i aksjefond om man har mulighet til det, fordi høy risiki ofte gir høyere avkastning.