Slik bestrider du et inkassokrav

Ifølge finanstilsynet ble det sendt ut 5.173.000 inkassokrav i 2010.

Er du en av de som har hatt fornøyelsen av å motta et?

Det kan hende de kommer et brev fra et inkassoselskap med underretning om at du ikke har betalt en regning og påfølgende trusler om hva som skjer hvis du ikke betaler. Hva gjør du? Hvis du er klar over at du skylder pengene, men har glemt å betale, er det bare et alternativ; Betal. Men det kan være du ikke kjenner igjen kravet, er uenig i at du skylder pengene eller at kravet ikke tilsvarer avtalt pris.

Særlig ved postordrekjøp eller telefonsalg kan slike situasjoner oppstå.

I så fall skal du umiddelbart ta kontakt med inkassoselskapet og gi beskjed om at du bestrider kravet.

Et inkassoselskap har nemlig ikke lov til å innfordre omstridte krav og må sende det tilbake til oppdragsgiver. Bemerk at denne kontakten må skje skriftlig. Mange gjør den feilen at de ringer og bare gir beskjed til en saksbehandler. Da kan det skje at inkassoprosedyren fortsetter som ingenting har hendt. Intet er notert i saken og du kan ikke bevise at du har snakket med noen. Derfor: Send frankert brev og ta kopi til deg selv. I brevet skal du kort oppgi saksnummeret og personalia, hvorpå du kan skrive: ”Det vises til ovennevnte sak. Jeg kan ikke se at jeg skylder disse pengene og ber om at saken trekkes fra inkasso.” Dette skal være tilstrekkelig.

Her er et alternativ hvis du likevel har lyst til å trå til litt:

”Det er med stor forbauselse jeg har mottatt Deres brev om at jeg skylder penger til…Dette er meg fullstendig fremmed. Jeg ber om at De snarest sender meg dokumentasjon på det krav De påstår å ha overfor meg. Dersom dette ikke skjer, regner jeg ikke med å høre noe mer til denne saken”.

Hvis inkassobyrået likevel fortsetter å sende deg brev bør du sende rekommandert brev med klar beskjed om de innkrever et omstridt krav og sende kopi til inkassoklagenemda. Dette hjelper garantert. Det er da opp til oppdragsgiveren om han vil forfølge saken rettslig med stevning til forliksrådet. Ofte gjør han ikke det, i hvert fall ikke hvis han selv innser han har en tvilsom sak. Dersom han likevel gjør det vil du motta et brev fra forliksrådet hvor du skal uttale deg om saken. Dette må besvares ellers vil motparten få en uteblivelsesdom for kravet sitt.

Husk at det er den som krever penger som må dokumenterer sitt krav, og ikke omvendt. Hvis motparten kan legge fram dokumentasjon bør du vurdere denne. Forliksrådet kan kun ta stilling til det som foreligger skriftlig. Hva som eventuelt er sagt eller blitt muntlig enig om, kan ikke bevises. Hvis det hersker tvil om utfallet, kan du benytte anledningen til å komme med et frivillig forliksforslag. Det betyr at du betaler en del av kravet mot at motparten fraskriver seg retten på full oppfyllelse.