Renter

Artikler som omhandler renter

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Read more…

Skrevet av: admin - 30. august 2012 kl 19:21

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Styringsrenten settes ned 0,25% til 1,5%

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Read more…

n kommentar
Skrevet av: admin - 14. mars 2012 kl 14:13

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Slik får du lavere rente på boliglånet ditt

Selv om rentene på boliglån nå er på et lavt nivå, er det flere ting du selv kan gjøre for å prøve å få en enda lavere rente på ditt boliglån.

Det aller første du burde gjøre er å kontakte banken din. Jeg var selv i min bank i forrige uke for å høre om muligheten til å ta opp et nytt lån og uten at jeg engang prøvde å «prute» på renten på boliglånet mitt, satt han den ned med 0,5%. Grunnen var at vi har et førstehjemslån og de hadde fått bedre betingelser på denne type lån, slik at de kunne gi meg en bedre rente. Bankene vil aldri ringe deg for å informere om slikt, det må du følge litt med på selv, så ta deg en tur ned i banken for å gå igjennom boliglånet ditt. Kanskje du også kan få ned renten litt?

Read more…

Skrevet av: admin - 27. januar 2012 kl 13:36

Kategori: Lån, Renter   Stikkord: ,

Styringsrenten ned 0,50 prosent til 1,75

– Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Read more…

Skrevet av: admin - 14. desember 2011 kl 14:51

Kategori: Renter   Stikkord: , , ,

Stadig fler velger fastrente

Rentenivået har vært lavt lenge. I september nådde det et bunnivå. Dette motiverer svært mange til å velge fastrente på boliglånet. Fokus Bank rapporterte at halvparten av nye låntakere i oktober valgte den faste renten fremfor flytende.

Et fastrentelån, også kalt bundet rente, operer med samme rente i et nærmere avtalt tidsrom. Dette i motsetning til flytende rente som varierer i takt med markedets lånerente.

Read more…

Skrevet av: admin - 4. desember 2011 kl 23:26

Kategori: Renter   Stikkord: ,

Neste side »