Refinansiering med forbrukslån

En refinansiering er et lån som innfrir en eller flere eksisterende gjeldsposter. Refinansiering av gjeld gjøres som regel med det formål å redusere kostnadene.

Å ta opp et forbrukslån til refinansiering av kredittkort og annen gjeld kan være gunstig under forskjellige omstendigheter.

Mange som bruker kredittkort kommer i den situasjon etter de har nådd kredittgrensen, at selv om de betaler minstebeløpet hver måned likevel befinner seg på stedet hvil. Halvparten av det de betaler går til renter og gebyrer. Mye tyder på at det må foretas noen grep hvis dette ikke skal bli en permanent tilstand.

En del familier besitter også flere ulike typer kredittkort de har tatt opp til ulike formål, men som alle krever sin månedlige innbetaling. Foruten kortet som gjerne følger med den faste bankforbindelsen, kan det være eget kort til fylling av bensin eller etter kjøp av møbler og andre varer. Man kan i tillegg ha kontoer for kjøp av varer på postordre, som for eksempel Ellos. En samlet refinansiering av alle disse postene vil i slike tilfeller gjøre familiens økonomi oversiktelig med en innbetaling i stedet for mange hver måned og dertil utgjøre en betydelig besparelse.

For å finne gevinsten ved å ta opp et forbrukslån for å betale ut et eller flere kredittkort, kan vi sette opp et enkelt regnestykke. Summer alle månedlige innbetalinger du må foreta på de kort du har. Deretter legger du sammen dagens saldo på samtlige. Send en søknad om forbrukslån på dette beløpet og sjekk månedlig terminbeløp. Hvor stor blir differansen?

Årsaken til at det blir så mye rimeligere etter refinansiering er for det første lavere rente. Kredittkort har en nominell rente som kan variere mellom 20 og 25 %, mens forbrukslån opererer med en rente rundt 13 %. Hertil kommer alle gebyrene som skal betales for hvert kort. Jo flere kort du har, jo mer kan tjene du på en refinansiering.

Et lite tips hvis du søker forbrukslån til refinansiering; Det kan være gunstig også å få inkludert andre forfalte og uforfalte regninger som TV-lisens, forsikringer med mer dersom det har hopet seg opp en periode. Når du først rydder i økonomien din, skal du ikke starte på nytt med et etterslep.

Denne artikkelen er sponset av Axo Finans.