Om fire år tjener du 95.000,- mer

Du kan forvente å tjene hele 95.000 kroner mer om fire år. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske spådom for fremtiden.

I rapporten Konjunkturtendenser for Norge og utlandet presenterer SSB økonomiske prognoser gjeldende frem til og med 2014.

Og det er lystige tall SSB gir oss. Vi tar for oss lønnsutviklingen først. Ifølge SSB var gjennomsnittlig lønn per normalårsverk i Norge 455.000 kroner i 2010. SSB tror lønnen vil vokse med 4,2 prosent i år, med 3,4 prosent i 2012, 3,7 prosent i 2013 og med 4,2 prosent i 2014.

Opp 95.000 kroner i lønn

et gjør at snittlønnen vokser merkbart. I år ender snittlønnen på 471.835 kroner , i 2012 stiger den til 491.652, i 2013 bikker vi en halv million – nærmere bestemt 508.368 kroner, i 2014 stiger snittlønnen til 527.178 kroner. I 2015 stiger lønnen til 549.319 kroner – cirka 95.000 kroner mer enn du tjente i 2010.

Noe av lønnsøkningen forsvinner på grunn av inflasjon. Justert for inflasjon øker lønnen fra 455.000 kroner (2010) til 519.103 kroner (2015). Du kan altså forvente en reell lønnsøkning på omlag 65.000 kroner totalt de neste fire årene. Slett ikke verst!