Uendret styringsrente

Den 10. August informerte sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Bank holder styringsrenten på samme nivå, 2.25 %.

Dette er i strid med tidligere signaler som er kommet fra Norges Bank. De har tydelig uttalt at de vil unngå en boligboble i Norge, og en av mulighetene for å styre dette er ved å heve renten. Dette er også litt av grunnlaget til at Norges Bank selv, rentemarkedet som en helhet og Statistisk Sentralbyrå tidligere i år har meldt og synset om en betydelig økning av renten.

– Våre prognoser viser at vi i 2014 når en pengemarkedsrente på seks prosent, sa forskningsleder Roger Bjørnstad i Statistisk Sentralbyrå for noen måneder siden.
Han sa videre at han regnet med at man i løpet av 2014 ville nå et rentenivå på 7 til 7,5 %.
Men det økonomiske bildet i verden har endret seg drastisk de siste månedene, og dette er noe Norges Bank ikke kan se bort ifra. Norge kan ikke ha et rentenivå stikk i strid med resten av verden, og dermed holdt renten seg stabil. Og nå mener ekspertene at renten vil holde seg lav i lang tid.

Hva betyr dette for deg?

Med en stabil lav styringsrente vil du naturlig nok slippe unna med lavere rentekostnader på lån. Men selv om styringsrenten ble holdt på samme nivå, kan det hende at bankene allikevel øker renten sin noe. Dette er fordi pengemarkedsrenten, renten bankene betaler når de låner av hverandre, har økt kraftig de siste månedene. Siden juni har den økt med så mye som 0,3 %. Det er derfor spekulert i at bankene nå vil øke sin rente ut mot kundene, for å ta igjen noe av denne marginen.

Pass på å ta høyde for en renteøkning godt over dagens nivå om du skulle ta opp et lån, slik at du ikke går på en smell ved eventuelle renteøkninger i framtiden!

Uansett om det blir en økning fra bankenes side eller ikke, betyr en lav styringsrente billigere lån for alle som har dette. Og rentemarkedets eksperter forventer en mye roligere økning av renten nå, der de ikke ser for seg en rente over 5 % før i 2020. Dette er selvfølgelig behagelig nytt for alle med store lån, og kan utgjøre en betydelig sum penger spart.
Og sitter du med en bolig, kan man jo håpe at det lave rentenivået skaper en økt prisvekst på boliger. Dette er en av de tingene Norges Bank ville styre unna med å øke renten. Dette ble som nevnt ikke gjort, og ekspertene forventer en lav økning i renten i årene som kommer. Alt dette kan være med å skape en veldig vekst i eiendomsmarkedet, og en fin prisøkning for de av dere som sitter med egen bolig.

Lav rente på lån pluss en prisvekst i eiendomsmarkedet kan bety at man går en god og lønnsom tid i vente.