Kredittkort med reiseforsikring

Mange velger å droppe den tradisjonelle reiseforsikringen, for heller å satse på å få eventuelle skader eller tap man måtte bli utsatt for på reisen dekket av forsikringen som finnes innbakt i kredittkortavtalen. Faktum er at hvis man betaler hele eller deler av en reise med et kredittkort, faller dette kjøpet nemlig inn under finansavtalelovens paragraf 54b, som sier at; «Ved forbrukerkredittkjøp kan kjøperen overfor annen kredittyter enn selgeren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet som han kunne gjøre gjeldende mot selgeren…»

Dette betyr i praksis at dersom man har betalt en reise med kredittkortet sitt, og flyselskapet går konkurs, får man dekket hjemreisen av utsteder.

Vær obs ved bestilling av reisen

Dog er det et par fallgruber man bør være oppmerksom på, og det er at minimum halvparten av reisen skal være betalt med kort, og det anbefales å betale transportører og opphold direkte, ikke via ett eller flere reisebyrå. For har man gjort det, og reisebyrået går konkurs uten å ha betalt flyselskapet eller hotellet man skal bo på under oppholdet, må man selv stå for de ekstra kostnadene som tilkommer i den forbindelse.

En annen ting er at kredittkortutsteder ikke nødvendigvis behøver å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med sykdom, da dette normalt ikke er å anse som en “feilaktig eller mangelfull vare” i henhold til finansloven. Et annet unntak er komplikasjoner som kan oppstå ved kronisk sykdommer eller ved utførelse av spesielt risikofylte aktiviteter som for eksempel fjellklarting eller fallskjermhopping.

Det anbefales derfor å undersøke hvilke forsikringer de forskjellige kortene dekker, eventuelt i henhold til gjeldende lovverk, før reisen, og så heller supplere tilleggsvis med ordinære forsikringer for å oppnå full dekning under ferien sin. Er man så ekstra smart, betaler man denne ekstraforsikringen også med kredittkortet sitt, slik at den også dekkes av finansavtalelovens paragraf 54b.