Hva påvirker gullpriser?

Det er ingen hemmelighet at gullprisene i mange år har vært en sikker investering for investorer verden rundt. Gjennom de siste 10 årene har gullprisene jevnt økt med 500%.  For å forstå gullpriser, må man forstå hvorfor gull er så spesielt. Så, hva er spesielt med gull?

Gull ble ikke skapt på jorden.

Gull, på lik linje med andre grunnstoffer tyngre enn jern, så ble de skapt i en supernovaeksplosjon. Dette var det første grunnstoffet som ble bearbeidet av mennesker og det sies at gull ble tatt i bruk hele 7000 år tilbake i tiden. Siden gull forekom i ren og naturlig form var det lett å bearbeide, samtidig som det hadde et vakkert og holdbart utseende.

Gull kan ikke skapes, kopieres eller ødelegges. Mengden vil alltid være den samme.

Hva påvirker prisene?

Som med fleste andre råvarer, så er gullpriser påvirket av tilbud og etterspørsel. Holder vi da i bakhodet at en råvare som gull ikke kan kopieres, så sier det seg selv at prisene vil stige så lenge vi ikke slutter å etterspørre gull.

Ser du for deg at menneskene på denne jorden vil slutte å verdsette gull i en nær fremtid? Det gjør ikke jeg.

Dette innlegget er sponset av Crenia