Hva er styringsrente?

Norges bank er bankenes bank. Bankene setter sine penger inn her. Styringsrenten fastsetter hvilken rente bankene får på sine lån, det bestemmer hvilken rente bankene har råd til å gi sine kunder, forbrukere og bedrifter – på innskudd og lån. Derfor knyttes styringsrenten og bankenes renter tett sammen.

Styringsrenten gir også en viktig pekepinn på hvordan økonomien ligger ann generelt, også aksjemarkedet. Her hjemme er inflasjonen lav, men veksten i norsk økonomi holder seg fortsatt oppe. Det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen. Pengepolitiske rapporter tilsier at styringsrenten begynner å øke igjen om ett års tid.

Konsekvenser

Norske bedrifter har en stor andel av sin handel med land innenfor eurosonen. Vekstutsikter og utviklingen i rente- og valutamarkedene kan svekkes. Vekstutsiktene svekkes først og fremst innenfor gjeldtyngede land.

Norge er privilegerte som har en fin posisjon med en solid økonomi. Men vi må ikke glemme at vi i Norge også er sårbare.

Ifølge finansminister Johnsen er statsbudsjettet tilpasset dagens utfordringer.

– Situasjonen nå er at norske bedrifter kan få problemer i eksportmarkedet og at norske banker kan få problemer med å låne penger av andre banker. Statsbudsjettet er tilpasset den aktuelle situasjonen. Samtidig er Norge er beredt på å handle dersom vi ser at det går fra vondt til verre, oppsummerte han

Stoltenberg sier også at norske bedrifter som driver med eksport allerede opplever fallende priser.

– Derfor er det er viktig at vi har en forståelse av at vi er sårbare. Vi har også sett tidligere at det snur brått, det så vi under jappetiden. Arbeidsledigheten gikk fra et svært lavt til et svært høyt nivå, og vi så det på 90-tallet og på begynnelsen av dette tiåret, sier statsministeren.

Bør du binde renten nå?

Fastrentene er svært lave på norske boliglån, de rimeligste fastrentene ligger på 4,35, 3,85 og 3,5 prosent for hendholdsvis ti, fem og tre år. Mange velger og fortsette med flytende rente, men mange går over til bindene rente. Det er både fordeler og ulemper med begge valgene. Les mer om fast og flytende rente her.

Det vi alle er enige om er at sparing av penger er en smart løsning. Hvis man har en buffer liggende er sjansene mye større at du skal komme deg gjennom den neste økonomiske krisen helskinnet. Selv om vi bor i et rikt land, kan også vi som bor i norge få store konsekvenser hvis resten av verden faller sammen.