Hva er et kredittkort?

Hva er et kredittkort?

Et kredittkort er et betalingskort som gir den som har kortet, kreditt ved kjøp av varer og tjenester. Slik lyder den offisielle definisjonen. Utover dette er kredittkortet oppbygd av flere komponenter og eksisterer i mange variasjoner. I første omgang bør det skilles fra debetkortet, som er knyttet til bankkontoen din.

Fordelene med kredittkort

– Disponible midler

– Buffer mot uforutsette utgifter

– Finansavtaleloven gir deg rett til å kreve pengene tilbake fra kredittkortselskapet dersom det er mangler ved varen eller tjenesten eller du ikke mottar det du har betalt for

– Kan inkludere reiseforsikring

– Det kan være fordeler knyttet til kredittkortet, som rabattordninger, bonuspoeng eller cashback

Har du tenkt til å søke om kredittkort?

Det er enkelt å få innvilget kredittkort så fremt du ikke har betalingsanmerkninger eller betydelig gjeld fra før. Det stilles ikke krav til sikkerhet. Enkelte selskap har imidlertid en høyere aldersgrense enn 18 år.

Som nevnt innledningsvis er det stor variasjon på kortene når det gjelder pris og tilbud. Det lønner seg derfor å tenke litt over på forhånd hva du ønsker å bruke kortet til og deretter bruke litt tid til finne det kortet som passer best til ditt behov.

Har du penger på bok og har mulighet til å betale ned raskt er ikke rentesatsen så viktig. Du trenger kortet for å benytte deg av tilbud som reiseforsikring, rabattordninger eller sikre deg muligheten for tilbakebetalingskrav mot kredittkortselskapet dersom selger ikke oppfyller.

Du som har en mer marginal økonomi får bruk for kortet dersom det oppstår høye ekstrakostnader en måned. Det kan være bilreparasjon eller en vaskemaskin som må erstattes. Kanskje er det så trangt like før lønningsdag at du må handle livsnødvendighetene med kortet. Julemåneden medfører alltid ekstrautgifter. Du bruker kortet oftere og bruker lenger tid på tilbakebetalingen. Rentesatsen og tilbakebetalingsbetingelsene er viktige for deg.

Hvis du tenker å benytte deg av tilbudet om inkludert reiseforsikring når du kjøper reisen, les nøye gjennom vilkårene. Dersom du har behov utover disse, vil du måtte kjøpe særskilt reiseforsikring uansett.

Hva koster kredittkortet?

Kostnadene på kredittkortet er summen av renter og gebyrer. Satsene inkludert effektiv rente oppgis ved søknad. Ettersom dette er kreditt som gis uten noen form for sikkerhet er disse relativt høye. Vær oppmerksom på at dersom du kun betaler det kredittselskapet oppgir som minstebeløp per måned, går gjerne halvparten bort i renter og gebyrer.

Mangelen på sikkerhet gjør også at de er raske på labben dersom du overstiger kredittgrensen eller unnlater å betale. Du vil da fort få post fra inkasselskapet og namsmannen med dertil hørende ekstrakostnader.

Noen tips for deg som ønsker et kredittkort

Du kan ta en titt på kredittkortguiden på disse sidene for å finne kortet med de vilkår som passer best for deg. Når det gjelder bruken av det har vi noen tommelfingerregler som det vil lønne seg å følge

– Sørg for å føre oversikt over hvor mye du bruker (selvfølgelig).

– Dersom dette ikke faller naturlig for deg, anbefales det at du velger forholdsvis lav kredittgrense på kortet, for eksempel kr 30.000,-. Dette er normalt tilstrekkelig til det meste men ved behov kan du søke om å beløpet oppjustert.

– Unngå å benytte kredittkortet til uttak av kontanter. Det faller betydelig dyrere enn debetkortet, samtidig som du får følelsen av at det er ”dine egne” penger og bruker deretter.