Forbrukerombudet vil forby høye lånerenter

Skriv om regelendringer sendt ut av EU.

Denne uken ble det utsendt et skriv fra EU der den store organisasjonen stiller spørsmål om det bør fastsettes en øvre grense for hvor høy rente kredittyteren kan kreve.

Andre land har allerede på plass et lignende system som EU nå foreslår, og også i Norges lov foreligger det hjemler mot ågerrenter, men et spesifikt forbud innført av forbrukerombudet vil være mye mer effektivt har flere jurister uttalt. Det er i midlertid alt for tidlig å diskutere hvilket nivå den øvre grensen vil ligge på, dersom forslaget fra EU blir godkjent.

Retter seg mot smålån

Et slikt tiltak vil først og fremst rette seg mot smålån, da disse ofte kommer med en svært høy rente. Mot større lån og boliglån vil et slikt tiltak ha minimal effekt da det er så høy konkurranse på å tilby den laveste renten. Men det er de nevnte smålånene som vil bli regulert, noe som i følge en sentral kilde i forbrukerombudet funker meget bra i land som Sverige og Finland.

Vil ikke ha noen nyttig effekt

Men forslaget blir ikke bare tatt i mot positivt. Som kjent er det konkurransen som kontrollerer hvor mye långiver kan kreve av renter over den pressede markedsrenta. Noen mener derfor at forslaget ikke vil ha noen effekt, og at det lovverket vi allerede har er bra nok.

Følger Norge etter?

Det blir derfor spennende å se om Norge følger anbefalingen fra EU – Norge er jo ikke pliktet til dette da de ikke er medlem i EU, men med tanke på å beholde EØS avtalen er det nok store muligheter for at Norge ikke velger å motsette seg EU i en finansrelatert sak som dette.