Flytende eller fast rente?

De fleste banker tilbyr å velge mellom fast eller flytende rente. Her er noen av fordelene og ulempene ved de ulike metodene.

Flytende rente

Flytende rente vil si at renten følger markedet og endrer seg i takt med dette. Etter en periode fastsatt av banken, kan rentene reguleres. Dette kan ta opp til seks uker.

Fordeler:

  • Hvis rentenivået beveger seg nedover, blir renten lavere for deg.
  • Du har større muligheter til å endre din nedbetalingsplan, som å f.eks innfri lånet før avtaleperioden er over.

Ulemper:

  • Hvis rentenivået beveger seg oppover, vil du få høyere rente.
  • Oversikten over fremtidige renteutgifter er mindre.

 

Fastrente

Fastrente innebærer at renten på lånet forblir den samme i en gitt periode. Det er forskjellig fra bank til bank når det gjelder lengden på låneperioden. Normalt er ett, tre og fem år.

 

Fordeler:

  • Du har full oversikt over renteutgiftene gjennom hele bindingsperioden.
  • Du beholder den lavere renten gjennom hele bindingsperioden, selv om rentenivået beveger seg oppover.

Ulemper:

  • Hvis rentenivået beveger seg nedover, beholder du likevel den høyere renten gjennom hele bindingsperioden.
  • Du står ikke fritt til å endre nedbetalingsplanen, slik at du ikke kan innfri lånet tidligere enn planlagt.
  • Du kan risikere å betale overkurs hvis du bryter avtalen om fast rente.

 

Hva er best for deg?

Ditt valg er avhengig av din egen situasjon og av renteutviklingen de nærmeste årene. Det ikke lett å finne et fasitsvar på hva du burde velge, men mange eksperter mener at det sannsynligvis vil være mest gunstig å binde renten fremfor å ha flytende rente i disse dager. Dersom du ikke har noen problemer med å betale dine månedtlige avdrag i dag, liker å ha god oversikt og ikke har planer om å innfri lånet de nærmeste årene, kan nok fastrente være lurt. Norges Bank har også tidligere uttalt at rentenivået vil bli holdt nede en stund fremover.