5/6 økonomer tror på uendret styringsrente

Erik Bruce, som jobber som sjefanalytiker i Nordea, tror at renten vil forbli uendret i en lengre tid fremover.

– Jeg tror ikke at renten vil endres på en god stund og at alt fokus blir mot den nye renteprognosen som kommer. Jeg tror de vil spå lang tid med uendrede renter nå. Slik jeg ser det, vil nok dette være deres hovedbudskap, sier Bruce til SIX News.

Han påpeker at dette var noe lignende budskapet Norges Bank hadde ved forrige rentemøte. Nordea tror at renten vil bli uendret til godt inn i 2012, kanskje så lenge som andre halvår.

Vrient tidspunkt

Kyrre Aamdal hos DnB NOR deler Bruce`s oppfatning om hvordan renten vil fortsette å være, og han understreker også at Øystein Olsen står ovenfor en stor utfordring med tanke på rentebanen i tiden fremover.

– Jeg tenker at dette er et vrient tidspunkt å lage nye rentebaner på. Det er veldig stor usikkerhet om veien fremover.
DnB NOR tror at rentebanen Norges Bank legger frem kan bli nedjustert med ett prosentpoeng. De tror på tre hevinger i 2012, med førstkommende heving i mars eller mai, samt tre hevinger i 2013.

Jan Andreassen, sjeføkonom i Terra Markets, er også en av de som tror at Europa vil merke denne krisen i en lang tid fremover. Han peker også på at EU også neste år mest sannsynlig kommer til å krangle om greske regninger.

Dette spår økonomene:

  • DnB NOR Markets 2,25%
  • First Securities 2,25%
  • Handelsbanken 2,25%
  • Nordea 2,25%
  • Sparebanken Møre 2,25%
  • Terra Securities 2,00%

Knut Anton Mork som er sjefsøkonom i Handelsbanken og sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre tror også på to eller tre renteøkninger neste år.

Furre tror at det minst vil bli to hevinger i 2012, men han tror ikke første endring kommer før tidlig på sommeren 2012. Mork tror renten blir hevet allerede i mars, og tror at andre halvdel av 2012 kommer til å gi oss to nye hevinger.