Er det fare for internasjonal inflasjon?

Hvordan er ting med tanke på internasjonal inflasjon og valuta?

Fiatvaluta er et relativt nytt fenomen. Det var først i 71 under Nixons «New Deal» at vårt

kredittkort,forbrukslån,sparetips,økonomi

Internasjonal økonomi kan ende i inflasjon.

verdensomspennende monetære system utelukkende ble basert på papirpenger. Før dette var dollaren pegget til gull, og alle andre valutaer var pegget til dollar. Dermed var de indirekte pegget mot gull.

Husk at hyperinflasjon ikke ødelegger verdier, den bare overfører dem til de som får de nye pengene først.

Dersom USD hadde gått i hyperinflasjon ville råvarer fått ekstremt høye priser i relasjon til DOLLAR, men ikke de andre valutaene. Man ville sett at de fleste som brukte USD som handelsvaluta raskt ville byttet den mot andre alternativer. De som først og fremst ville tapt på hyperinflasjon er de som har lånt bort penger i USD, med avtale om å bli tilbakebetalt i USD. Videre ville middelklassen i USA bli vasket bort, fordi det meste av sparepengene deres enten er investert i amerikansk økonomi eller står som innskudd notert i USD.

Lån i amerikanske dollar

De som hadde store lån i USD kunne dog kommet godt ut av det, ved at lånene ville blitt inflattert bort. Dog ville man mest sannsynlig sett en rente litt over inflasjonen.

Likevel ville det selvsagt fått store ringvirkninger, men ingenting man ikke kunne kommet tilbake fra, dersom USD hadde gått i hyperinflasjon. Det ser du jo bare på Tyskland i dag.

Ved hyperinflasjon eksisterer fortsatt fysiske verdier. Jeg har forsøkt å forklare at penger kun er et byttemiddel. Pengene i seg selv har absolutt ingen verdi. Det som skaper velstand i et samfunn er ikke hvor mange penger som er i samfunnet, men hva som blir produsert og kan kjøpes. Hva hjelper det at alle har 1 million kroner, hvis man ikke kan kjøpe noe for pengene? Jo større produksjon man har, desto mer er det til konsum.

kredittkort,forbrukslån,sparetips,økonomi

Kredittkort med amerikanske dollar.

Hvordan skal man få tak i eiendommen til de som eier det nå? Hva skal man gjøre med de som ikke vil være med? Hva med å gi livet mening gjennom arbeid?

Du har kanskje heller ikke gjort deg opp noen meninger om det som er svært viktig mhp kultur, religion og nasjonalfølelse, hvilket, etter min mening, taler sterkt imot innføring av et slikt system.

Videoer og litteratur om og for VP bærer enormt preg av propaganda, der underliggende verdier virker noble og edle. Hvis du forstår hva som ligger bak ord som fellesskapet og kollektivet, og lærer deg litt om kollektivisme, så vil du se at enkeltmennesket ikke er verdt en drit i et slikt system. Det baseres på en filosofisk retning som kalles utilitarisme, der flertallet alltid vil gå foran individet. Det samme gjelder demokrati, der flertallet velger inn diktatorer for hele befolkningen. Se nå bare på motstanden befolkningen har mot DLD, og hva politikerne velger å gjøre til tross.

Zeitgeist og kapitalisme

Zeitgeist begynte i høy grad som et motpol til det de kaller kapitalisme, men sannheten er at det den angriper ikke er kapitalisme, men corporatisme. Dette er to vidt forskjellige ting, men venstresiden elsker å beskylde kapitalismen for alt som er galt i verden for å tilegne seg selv mer makt og legitimitet i sitt overformynderi.

Hvis du ser nærmere på ting, så vil du se at big government og big business går hånd i hånd. Det gis særfordeler, lobbyisme florerer og storkapitalen blir fetere på skattebetalernes regning. Dette er fordi man fører en venstredreid politikk, der politikerne er satt til å forvalte og løse alle problemer. De blir et maktsentra hvor vennetjenester byttes hyppig og korrupsjon florerer.

Big government er nettopp venstrepolitikk. Som liberalist og individualist ønsker man en minst mulig stat, nettopp for å slippe dette.

Zeitgeist er en god idè

Zeitgeist forsvarer et totalitært system, hvor man som enkeltmenneske ikke vil ha noen mulighet til å bryte ut. Man kan ikke tjene penger for å forbedre egen situasjon, eller flytte et annet sted. Man er og blir en del av kollektivet i VP.

Mange av Zeitgeist-entusiastene er også livredde for NWO (New World Order = one world government etc), mens VP er nettopp et system som taler for akkurat det samme. En verden som ikke kjenner grenser eller enkeltindividets rettigheter.