Bruk 1667 og 3x 10% når du skal spare penger

Når du skal spare penger er det viktig å sette opp systemer for deg selv. Grunnen for det er at vi veldig lett bruker de pengene som står igjen på lønnskontoen etter at vi har betalt alle de faste utgiftene når lønningen har kommet. Det gjør det ekstremt vanskelig å kunne sett av noen kroner.

Tallene som jeg nevner over er du kanskje ukjent med. Det første tallet 1667 har med boligsparing for ungdom å gjøre. Er du kvalifisert til en BSU konto så er tallet viktig for deg. Klarer du å sette av de kronene hver måned? Om du gjør det så går du inn i bankkontoen din og setter opp et automatisk trekk til BSU kontoen på 1667 kroner per måned. Gjør du det gjennom hele året så vil du har spart opp de 20 000 som du kan spare der hvert år, og vil få hele 20% tilbake på skatten. Du finner ikke bedre investering enn BSU som er så sikker som dette. 20% tilbake på pengene er faktisk hele 4000 kroner om du fyller maksbeløpet. Og det bare ved å sette opp et automatisk trekk fra lønnskontoen din til BSU kontoen.

Det andre taller er 3 x 10%. Det er en regel som mange bruker når de skal inn på kontoen sin etter lønning. Ikke alle følger regelen helt, men den går som følger. 10% av all lønnen som du får inn skal du sette av til sparing på en sparekonto for uforutsette utgifter. 10% skal gå til investering i deg selv. Å investere i seg selv er blitt utrolig viktig i arbeidslivet i dag. Så du er på topp innenfor det markedet som du er. Hva skal jeg gjøre for å investere i meg selv spør du kanskje? Ja, det kan være bøker, seminarer, kurs osv innenfor det du jobber med, eller økonomi og entreprenørskap. Om du kan utføre mer på arbeidsplassen din når nedskjæringer kommer, så står du sterkere til å bli enn en som kun kan akkuratt det jobben går ut på. Så er det de siste 10% av lønnen, som skal gå til veldedighet. Det kan være et lokallag, sportslag eller trossamfunn som du ønsker å støtte. Ved å gi uselvisk så er det ettervert en god følelse som kommer inni deg. Det vil rett og slett gjøre deg til en bedre person. Tjener du da 20 000 netto hver måned blir det 2000 til hver av de 3 delene, sparing, investere i deg selv og gi bort.

Det handler uansett om å lage et system som passer til deg. Følg systemet så går resten på skinner. Tenk bare på at om du setter av 2000 hver måned de neste 3 årene så har du 72000 kroner på konto, og det er uten å ha tatt med rentene.