Bankene låner ut mindre penger

I følge Norges Banks utlånsundersøkelse som ble utført nylig, kommer det frem at norske banker har strammet inn på utlån til husholdningene.

Denne undersøkelsen viser blant annet at bankene i løpet av fjorårets siste kvartal ble mye strengene ovenfor låntakerne. Hovedgrunnen til dette oppgir bankene å være deres egen finansieringssituasjon, samt krav til kapitaldekningen.

– Det er utvilsomt en kraftig innstramming overfor forbrukerne. Bankene strammer til omtrent like mye som de gjorde under finanskrisen, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets.

Bruce er på ingen måte overrasket over disse tallene.

– Innstrammingen er i tråd med det bankene varslet at de ville gjøre for et kvartal siden, sier han.

Tidligere var kravet til egenkapital 10% ved kjøp av bolig, men sent høsten 2011, påla Finanstilsynet bankene å kreve minimum 15%.

– Jeg antar at det nye regelverket er en av faktorene til strammere lånepraksis, men det er vanskelig å skille ut i dataene. Samtidig kommer nok virkningen av regelendringen til å bli sterkere i 2012 enn i 2011, sier Bruce.

Utlånsundersøkelsen viser nemlig også at banken mest sannsynlig vil fortsette å stramme inn i tiden som kommer. Med andre ord blir det sannsynligvis vanskeligere å få lån til bolig i 2012 enn i 2011.

Har du planer om å ta opp boliglån i løpet av året?